Logga in

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Lohja.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och ditt lösenord i fälten till höger. Klicka sedan på Logga in.

Ofta ställda frågor

Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Har du glömt ditt lösenord?

Kontakta läroanstalten om du inte kommer ihåg ditt användarnamn och/eller lösenord. Ett nytt användarnamn fås från kansliet, studiebyrån, it-stödet eller från motsvarande plats.

Wilma 2.32.24 © 2000-2021 Visma